Modernizacija lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške, Dionica Klakar-Ruščica
Batimetrijsko snimanje rijeke Save za plovni put od Beograda do Brčkog
Bosut „rijeka bez izvora“ napokon povezana s rijekom Savom 2
Copyright © Vodoprivredno-projektni biro d.d. 2019 — All rights reserved.