Imate li pitanja?

  • ispunite i pošaljite formu ili nas kontaktirajte na niže kontakte
Adresa:

Ulica grada Vukovara 271/III, 10000 Zagreb, Hrvatska

Kontakt:

tel.: +385 (0)1/56 30 400
fax.: +385 (0)1/56 30 401

E-mail:

vpb@vpb.hr

IBAN:

HR9523600001101210948 Zagrebačka banka
HR0724070001100051125 OTP banka

Uprava: Enes Obarčanin, dipl.ing.građ. – direktor;

Nadzorni odbor: Ariana Andrić, dipl.ing.građ. – predsjednica;

Mjerodavni sud: Trgovački sud u Zagrebu, Registarski uložak s matičnim brojem (MBS)080113915;
MB: 0546640,  OIB:  35069807615;
Temeljni kapital: 1.528.300,00 kn, uplaćen u cijelosti
Broj izdanih dionica : 15.283;
Nominalna vrijednost dionice: 100 kn

Copyright © Vodoprivredno-projektni biro d.d. 2019 — All rights reserved.