Zaštita okoliša

Dostizanje više razine svijesti o jedinstvu čovjeka i prirode, jedini je put u budućnost prihvatljivu za generacije koje dolaze.

Činjenica je da graditeljstvo predstavlja djelatnost koja je neodvojiva od okoliša, jer u njemu se odvija i posljedično tome utječe i na promjene u njemu. Za utjecaje na okoliš graditeljskih zahvata načelno se može reći da su dugoročni, te da mogu biti posebno izraženi kod građevina vezanih uz vode i vodne resurse jer su vodeni ekosustavi posebno osjetljivi na promjene. Kako je vodeni ekosustav osnova održivog života na planeti, posljedice neadekvatnog sagledavanja tih utjecaja i nepoduzimanja primjerenih mjera mogu izazvati nesagledive štete.

Stoga mi, kao početni sudionici u procesu koji počinje od ideje, a završava s realizacijom nekog zahvata, osjećamo posebnu odgovornost u postupku razrade idejnog rješenja,  kroz koje dolazi do izražaja naša razvijena svijest o potrebi očuvanja prirodnih vrijednosti i okoliša. Da bi se postigla optimalizacija tehničkih rješenja, koja će biti u skladu s održivim razvojem, polazimo od interdiscipliniranog pristupa koji uvažava najbolje prakse kako u tehničkom tako i u ekološkom smislu.

Uz spoznaju da ne postoji isključivost struke ili jednostavnost rješenja napušta se klasični pristup projektiranju i ocjeni prihvatljivosti projekta, te se svako rješenje vrednuje tako da se ocjena tehničkih rješenja provodi temeljem spoznaja i uvažavanja različitih struka i vještina, koje osim zadovoljavanja postavljenih kriterija i ciljeva projekta uključuju i kriterij očuvanja okoliša.

Svjesni nužnosti ovako složenog pristupa  projektiranju, koji uključuje procjenu utjecaja zahvata na okoliš i identifikaciju mjera smanjenja ili uklanjanja tih utjecaja na ukupan ekosustav, moguće granice utjecaja procjenjuju se tako da se sumiraju kumulativni utjecaji s drugim zahvatima u prostoru, ali i vrši projekcija tih utjecaja kroz dugoročno razdoblje, uzimajući u obzir stalne prirodne promjene ekosustava.

U skladu s navedenim, opseg pružanja naših usluga obuhvaća konzultantske usluge koje daju odgovore na ovako postavljena pitanja i dileme, u formi propisanoj aktualnom zakonskom regulativom, izradom dokumentacije (studije o utjecaju na okoliš, elaborate zaštite okoliša i dr.) i sudjelovanjem u provedbi upravnih postupaka.

Copyright © Vodoprivredno-projektni biro d.d. 2019 — All rights reserved.