Zaštita od štetnog djelovanja voda

Otvoreno prihvaćanje suvremenih spoznaja o klimatskim promjenama ključ je u pronalaženju efikasnih dugoročnih rješenja.

Korištenje voda

Društveno odgovorno projektiranje osigurava učinkovito, racionalno i sigurno korištenje voda za sve korisnike u slivu, kako danas, tako i u budućnosti.

Sanitarna hidrotehnika

Nudimo sve usluge nužne u razvoju i provedbi projekata.

Plovni putovi

Primjena integriranog planiranja u projektiranju plovnih putova put je k ostvarivanju ciljeva na ekološki i financijski održiv način.

Zaštita okoliša

Dostizanje više razine svijesti o jedinstvu čovjeka i prirode, jedini je put u budućnost prihvatljivu za generacije koje dolaze.

Geodetski poslovi

Uvođenje novih standarda i tehnologija u raznim procesima korištenja i upravljanja prostornim podacima.

Copyright © Vodoprivredno-projektni biro d.d. 2019 — All rights reserved.