Investitori

 • Hrvatske vode

Partneri

 • Geokon-Zagreb d.d.,
 • Institut IGH  d.d.
 • Elektroprojekt d.d.
 • Hidroing d.o.o.
 • Institut za elektroprivredu d.d.
 • Hidrokonzalt d.o.o.
 • Hidro inženjering d.o.o.
 • Duel projekt d.o.o.

Investitori

 • Hrvatske vode

Partneri

 • ZELENA INFRASTRUKTURA d.o.o.
 • Dvokut-Ecro d.o.o.
 • Ekotop d.o.o.
 • OIKON d.o.o.
 • FIDON d.o.o.

Investitori

 • Hrvatske vode
 • Virovitičko-podravska županija
 • Šibensko-kninska županija
 • Dubrovačko-neretvanska županija
 • Osječko-baranjska županija
 • Istarska županija
 • Zadarska županija
 • Sisačko-moslavačka županija
 • Splitsko-dalmatinska županija
 • Brodsko-posavska županija
 • Vukovarsko-srijemska županija
 • Požeško-slavonska županija

Partneri

 • Građevinski fakultet u Zagrebu
 • Institut IGH  d.d.
 • PROJEKTNI BIRO SPLIT d.o.o.
 • Agronomski fakultet u Zagrebu
 • VISOKO GOSPODARSKO UČILIŠTE U KRIŽEVCIMA
 • Institut za elektroprivredu d.d.
 • HIDRO-EXPERT d. o. o.
 • GRAD invest d.o.o.

Investitori

 • Hrvatske vode
 • VODNE USLUGE d.o.o. Bjelovar
 • Zagorski vodovod d.o.o. Zabok
 • Krakom-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Krapina
 • Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.
 • Vodovod i odvodnja Bistra d.o.o.
 • Dukom d.o.o. Dugo Selo
 • VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.
 • VODOOPSKRBA I ODVODNJA VRBOVEC d.o.o.
 • SISAČKI VODOVOD d.o.o.

Partneri

 • Hidroprojekt-ing projektiranje d.o.o.
 • DIPPOLD & GEROLD-HIDROPROJEKT 91, d.o.o.
 • Sl Consult d.o.o.
 • EXTERNUS CONSULTING d.o.o.
 • Orion projekt d.o.o.
 • Elektroprojekt d.d.
 • Institut IGH  d.d.
 • Projektni biro Naglić
 • Eko-mlaz.dm d.o.o.
 • Hidrokonzalt projektiranje d.o.o.

Investitori

 • Hrvatske vode
 • VODNE USLUGE d.o.o. Bjelovar
 • Zagorski vodovod d.o.o. Zabok
 • Krakom-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Krapina
 • Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.
 • Vodovod i odvodnja Bistra d.o.o.
 • Dukom d.o.o. Dugo Selo
 • AGENCIJA ZA VODNE PUTOVE

Partneri

 • Beming d.o.o.
 • MIG d.o.o.
 • Geo Grupa d.o.o.

Investitori

 • AGENCIJA ZA VODNE PUTOVE
 • Hrvatske vode

Partneri

 • Građevinski fakultet u Zagrebu
 • Institut IGH d.d.
 • Hidroing d.o.o.
Copyright © Vodoprivredno-projektni biro d.d. 2019 — All rights reserved.