Geodetski poslovi

Uvođenje novih standarda i tehnologija u raznim procesima korištenja i upravljanja prostornim podacima.

300
operativnih letova bespilotnim letjelicama
1000
km snimljenih poprečnih profila rijeka
80
preciznih mjerenja brana i ustava

Razvoj tehnologije i sve veći te raznovrsniji zahtjevi u raznim procesima korištenja i upravljanja prostornim podacima otvaraju sve više mogućnosti i predstavljaju izazov u prikupljanju, obradi i upravljanju prostornim podacima.

Razumijevanje potreba projektanata, investitora, zakonske regulative, poznavanje metodologija rada te instrumentarija i opreme za rad, usavršavanje praktične primjene procesa prikupljanja prostornih podataka na terenu kontinuirani je izazov koji zahtijeva poznavanje širokog spektra geodezije, analize i obrade geodetskih mjerenja, geoinformatike, hidrografije, satelitske geodezije, fotogrametrije i daljinskog istraživanja, inženjerske geodezije i upravljanja prostornim informacijama.

Metode prikupljanja i obrade prostornih podataka razvijaju se usporedno ubrzanom razvoju tehnologije. Razvojem tehnologija razvijaju se i instrumenti i senzori za prikupljanje podataka pa smatramo nužnim pratiti taj razvoj te uvoditi nove instrumente, senzore i metodologije rada u naš svakodnevni rad. U današnjem radu osim GNSS uređaja, totalnih stanica, nivelira, koristimo i opremu za podvodno mjerenje korita, izradu georeferenciranih video snimaka te opremu za izradu digitalnih ortofoto snimaka te posljedično digitalnih modela terena (DTM). Kao mobilne platforme koristimo automobile, čamce te bespilotne letjelice.

Za sagledavanje prostora u svrhe projektiranja i informiranja investitora potrebno je uvažiti i često složene imovinsko-pravne odnose te shodno tome potrebno je provoditi razne prostorne upite korištenjem nekih od mogućnosti softvera za upravljanje i korištenje prostornih podataka. Sagledavanje vlasništva već u planiranju projekata vrlo često može ubrzati proces projektiranja i tako planirane projekte učiniti financijski povoljnijim za investitora, ali i prihvatljivije za građane, a samim time i raznim institucijama uključenim u praćenje kvalitete i ovjeravanje projektne dokumentacije.

Kao dio projektnih timova odgovorni smo i za ishođenje različitih dozvola u području djelovanja, od institucija koje su u nadležnosti Državne geodetske uprave, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Ministarstva državne imovine, Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva unutarnjih poslova. U svrhu ishođenja različitih dozvola, u procesu kompletiranja cjelovite projektne dokumentacije, izrađujemo geodetske projekte, parcelacijske elaborate u svrhu diobe ili spajanja katastarskih čestica, elaborate iskolčenja, provodimo nadzor nad geodetskim radovima i izrađujemo različite geodetske elaborate.

Svakodnevnim radom posvećeni smo unaprjeđenju radnih procesa kako bi projektantima pripremili geodetske podloge temeljem kojih bi na najbrži i na najkvalitetniji način stekli sliku o terenu te time omogućili efikasniju razradu tehničke dokumentacije, brže ishođenje potrebnih i održivih dozvola te isporuku isplativih projekata na zadovoljstvo krajnjih korisnika.

Copyright © Vodoprivredno-projektni biro d.d. 2019 — All rights reserved.