Komunalna hidrotehnika

Nudimo sve usluge nužne u razvoju i provedbi projekata.

U posljednjih 25 godina neprekidno se bavimo projektiranjem u području vodno-komunalne infrastrukture, što uključuje sustave odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, sustave odvodnje oborinskih voda i vodoopskrbne sustave gradova i naselja. U tom segmentu hidrotehnike vodili smo i projektirali sve vrste tehničke i projektne dokumentacije i to: studije, koncepcijska i idejna rješenja, matematičke modele, idejne projekte, glavne projekte, specifikacije i ponudbenu dokumentaciju, izvedbene projekte, projekte izvedenog stanja, katastre sustava, studije izvodljivosti i aplikacije za financiranje projekata.

U okviru naših projekta nudimo cjelovitu uslugu od prikupljanja i izrade podloga (geodetskih, geotehničkih i sl.) do izrade kompletne dokumentacije, te stručne pomoći kod upravljanja i održavanja sustava. Navedene radove izvodimo samostalno i u suradnji sa stručnjacima iz drugih institucija i tvrtki u zemlji i inozemstvu.

Copyright © Vodoprivredno-projektni biro d.d. 2019 — All rights reserved.