Priprema podloga za EU Projekt Modernizacije lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške – Usluge geodetske aerofotogrametrijske izmjere 2
Batimetrijsko snimanje rijeke Save za plovni put od Beograda do Brčkog 2
Copyright © Vodoprivredno-projektni biro d.d. 2019 — All rights reserved.